Framgång med kundträffen

Synpunkten i Göteborg erbjuder konferensassistans från organisation till dokumentation.

Katarina Stenborg startade som möteskonsult i liten skala hösten 2005. I slimmade organisationer ser hon behovet av en erfaren resurs vid de viktiga tillfällen då företagen har möjlighet att träffa sina kunder. Med intresse för andra kulturer och språk är utländska kunder också mycket välkomna.

Uppdragsgivaren berättar hur man har tänkt sig arrangemanget, bestämmer ramarna och får hjälp att göra jobbet.

“Efter en briefing lämnar jag ett förslag på körschema, produkter och arbetsfördelning. Därefter går vi igenom detaljerna och gör en checklista. Jag står för projektledning, organisation samt anskaffning av material och medverkar som assistent under hela arrangemanget så att företagets personal kan koncentrera sig på sina kunder”, säger Katarina Stenborg.

Namnskyltar till deltagarna och konferensvärdinna är viktiga ingredienser i ett välfungerande arrangemang.